บ้าน คุณเนตร

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)