บ้าน คุณจิตตรา

(สีขาว-หลังคาเทาตัดทอง, งานสีอะคริลิค)