บ้าน คุณเกริกผล

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)