บ้าน คุณรุ่งอรุณ

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)