บ้าน คุณศันสนีย์

(สีขาว-หลังคาเทาตัดทอง, งานสีอะคริลิค)