บ้าน คุณไตรศักดิ์

(สีครีม, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)