บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด

(สีขาว, งานสีอะคริลิค)