สถานตรวจสภาพรถ ตุ้ยมอเตอร์

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)