บริษัท อ.รวยโฮลดิ้ง จำกัด

(สีโอ๊คแดง, งานสีอะคริลิค)