บ้าน คุณศิรพงษ์

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)