บ้าน คุณทิพสุคนธ์

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)