สามพราน แลนด์มาร์ค

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)