ศูนย์ไตเทียมชัยสวัสดิ์

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)