บ้านพล.ต.ชัยรัช

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)