หจก.แสงไทยธุรกิจ

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)