บริษัท ตงเฉินอีเล็คทริคเคเบิ้ลแอนด์ไวร์ จำกัด

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)