บ้าน คุณไพบูลย์

(สีเขียว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)