บริษัท มาลีรัตน์ ออยล์ จำกัด

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)