บ้าน คุณเฉิดเฉลียว

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)