โรงเรียนวัดหลักสี่

(สีขาว, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)