บ้าน คุณนาถนภา

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)