บ้าน คุณภานุทัต

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)