บ้าน คุณเพ็ญ

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)