บริษัท พีแสงอุดมเทรดดิ้ง จำกัด

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)