บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

(สีขาว, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)