บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

(สีขาว, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)