บริษัท บีอิ้งวู้ด (ประเทศไทย) จำกัด

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)