โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)