บริษัท เซเรบอส จำกัด (แบรนด์รังนก)

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)