บริษัท ซี.เค.บี. เพลทสตีล จํากัด

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)