เฮลท์แลนด์ (แจ้งวัฒนะ)

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)