เฮลท์แลนด์ (พระราม2)

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)