บ้าน คุณภรณ์นภัส

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)