บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)