บริษัท พรีเมียร์ แวร์เฮ้าสซิ่ง จำกัด

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)