บริษัท ริบบิ้นระฆัง จำกัด

(สีโอ๊คแดง, งานสีอะคริลิค)