ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)