เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์

(สีขาว, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)