โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาสายไหม

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)