บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จํากัด

(สีขาว, งานสีอะคริลิค)