สาธร ฮอนด้าคาร์ส์ (สำนักงานใหญ่)

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)