บ้าน คุณหญิงพันธุ์เครือยงใจยุทธ

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)