บ้าน คุณสุรกิจ

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)