บ้าน คุณกุลธิดา

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)