ปั้มน้ำมันปตท. (ห้วยกระเจา)

(สีมุก, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)