บ้าน วารีเทพอุดมสุข

(สีมุก, งานปิดทองแท้ตามลวดลาย)