บ้าน คุณเมธี

(สีขาว-หลังคาเทาอ่อน, งานสีอะคริลิค)