บ้าน คุณศรีสุภา

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)