บ้าน คุณสาธิต

(สีขาว, งานปิดทองแท้พิเศษทั้งหลังคา)