บริษัท เพิ่มพูนสิน อลูมิเนียม จำกัด

(สีขาว, งานสีอะคริลิค)